پشتیبانی آنلاین
 مرکز آموزش
RSS Feed
مرکز آموزش : وریفای حساب
سلام وقت بخیر حساب شما وریفای نیست مراحل وریفای در لیتک زیر توضیح داده شده است و کلیه مراحل باید صورت گیرد . http://blog.farhadexchange.com/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%...